Dato

22. april 2022

Sted

Oslo Kongressenter

Ledige billetter

32 fysisk og 80 livestream

Opptak tilgjengelig

1 uke

HVORFOR FAGSEMINAR OM PSYKISK HELSE? // For muskelskjelett-behandlere

Andel av sykefraværstilfellene som skyldes psykiske lidelser i 2019 og 2020

12-måneders prevalens, psykiske lidelser i Norge

Andel uføretrygdede på grunn av en psykisk lidelse eller muskel- og skjelettsykdom

Forekomsten av psykiske lidelser og psykisk sykdom er høy i alle aldersgrupper. Psykiske lidelser bidrar generelt til et betydelig helsetap og har en 12-månedersprevalens i Norge på om lag 20 %. Nest etter muskel- og skjelettsykdommer er er psykiske lidelser og rusbrukslidelser viktigste årsak til ikke-dødelig helsetap. Hvordan skal muskelskjelett-behandlere forstå psykiske lidelser og psykisk sykdom? Hva kommer det av og hvilke konsekvenser får dette for vår undersøkelse og behandling? Og kan en måle subjektive dimensjoner som livskvalitet?

Sykdom og lidelser forstås i dag i lys av den biopsykososiale modellen. Man vet blant annet at psykiske lidelser til en viss grad kan forebygges ved å redusere eller fjerne kroniske og akutte belastninger, samt bygge opp under beskyttelsesfaktorer, dvs. faktorer som motvirker utvikling av psykiske lidelser, slik som sosial støtte og mestringsevne. Muskelskjelettbehandlere sin manuellterapeuter og fysioterapeuter har mange kontaktpunkter mot mange pasienter, og kan spille en viktig rolle i både forebygging og behandling av psykiske lidelser. Dette vil vi gjerne fortelle deg mer om! I tillegg vil du lære mer om blant annet:

  • Psykisk helse i Norge anno 2022: Hva er status?
  • Hvilke modeller gjelder for utvikling av psykiske lidelser?
  • Medikamentbruk blant barn og unge
  • Kan en måle subjektive dimensjoner som smerte, livskvalitet og helse?
  • Langvarig smerte og sammensatte lidelser
  • Kognitive behandlingsstrategier

 

Det vil være mulig å følge fagseminaret fysisk i Oslo (begrenset kapasitet på grunn av Covid-19) samt via livestream (Zoom). For de som følger via livestream vil det være mulig å spille inn spørsmål til forelesere via chat. Opptak av fagseminaret vil være tilgjengelig i én uke i etterkant. Spar 500 kr ved påmelding før 1. mars (Early bird).

Forelesere // Et knippe utvalgte

Sebastian Dijkman

Psykolog videreutdanning ISTDP // Norsk Psykolog Klinikk

Sebastian Dijkman ble ferdig utdannet psykolog i 2015 og jobbet de første årene i spesialisthelsetjenesten. Han ønsket seg tidlig mer spisset veiledning og kompetansebygging innen behandling av komplekse tilstander. Videreutdannet seg derfor innen ISTDP i fra 2015 - 2018, og ble med i oppstarten av Norsk Klinikk for ISTDP i 2017.

Therese Brask Rustad

Psykologspesialist, klinisk psykologi // Drammen psykiatriske senter

Brask-Rustad er spesialist i klinisk psykologi med fordyping i barne- og ungdomspsykologi og voksenpsykologi. Hun jobber mye med kognitiv terapi, og er også interessert i feltet mental helse og medisin. Brask-Rustad har undervist og holdt foredrag i inn- og utland, og publisert flere artikler om angst og traumer.

June Ullevoldsæter Lystad

Psykolog og forsker // Oslo Universitetssykehus og UiO

June Ullevoldsæter Lystad er psykolog og forsker ved Oslo Universitetssykehus/Universitetet i Oslo. Hennes forskning omhandler hovedsakelig psykososiale behandlingsintervensjoner ved alvorlige psykiske lidelser, blant annet kognitiv trening, arbeidsrehabilitering og kognitiv terapi.

Ragnar Nesvåg

Avdelingsdirektør // Folkehelseinstituttet

Ragnar Nesvåg er lege og spesialist i psykiatri. Han leder avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet og har bred erfaring fra klinisk og epidemiologisk forskning innen psykiatri.

Helene Helgeland

Leder Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge

Helene Helgeland er barne- og ungdomspsykiater. Hun er leder av Nasjonal kompetansetjeneste for alvorlige psykosomatiske tilstander hos barn og unge og arbeider ved Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus, Barne- og ungdomsklinikken, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.

Helle Stangeland

Stipendiat // Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Helle Stangeland er stipendiat ved Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon - barn og unge Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Fagprogram // Dette må du ikke gå glipp av!

Om kroppens stressreguleringssystemer og implikasjoner for behandling av sammensatte symptomtilstander hos barn og unge

Helgeland vil undervise om kroppens stressreguleringssystemer og behandling av barn og unge med sammensatte lidelser. Hun er glødende opptatt av en helhetlig biopsykososial forståelse av det enkelte barns symptomer og av betydningen av tverrfaglig behandling.

Modeller for utvikling av psykiske lidelser

Psykiske lidelser oppstår på bakgrunn av flere samvirkende risikofaktorer, herunder genetikk og miljømessige faktorer. Det finnes altså ikke én enkel forklaringsmodell bak psykiske lidelser. Denne forelesningen vil gi en innføring i ulike forklaringsmodeller for utvikling av psykiske lidelser, med fokus på beskyttelses- og sårbarhetsfaktorer. Forelesningen vil videre ta for seg betydningen av tidlig intervensjon, herunder å redusere eller fjerne kroniske og akutte belastninger, samt bygge opp under beskyttelsesfaktorer, slik som sosial støtte og mestringsevne.

Medikamentbruk blant unge

Denne forelesningen vil ta for seg utviklingen av bruk av reseptbelagte legemidler for angst, søvn og smerte over de siste 15 årene blant alle unge i Norge mellom 0-29 år. Disse omfatter de fleste legemidlene som anses som vanedannende, og som ungdom og unge voksne bruker mer av med økende alder på tvers av psykiske lidelser og smerteproblematikk.

Lunch

Dagens toretters lunch serveres i spiseri Henrik. Husk å oppgi eventuelle allergener ved bestilling.

Psykisk helse i Norge anno 2022: Hva er status?

Hvor mange nordmenn har en psykisk lidelse og hvordan går det med dem? Hvordan har koronapandemien påvirket befolkningens psykiske helse? Hva vet vi om sammenhenger mellom psykisk og kroppslig sykdom? Ragnar Nesvåg er lege og spesialist i psykiatri og leder avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet. Han vil presentere ferske data om forekomst og konsekvenser av psykiske lidelser blant voksne i Norge basert på et nylig publisert kapittel i Folkehelserapporten.

Langvarig smerte og sammensatte lidelser

Dijkman vil på denne forelesningen dele av sine erfaringer vedrørende behandling av langvarige og sammensatte lidelser. Lidelsene presenterer som en kombinasjon av mange forskjellige og ofte skiftende tilstandsbilder. Eksempler kan være utmattelse, smerteproblematikk, depresjon, angst, konsentrasjonsvansker samt diffuse kroppslige plager (f.eks. magevondt, hodepine eller stive muskler) og diverse rela­sjonelle vansker.

Kognitive behandlingsstrategier

Kognitiv terapi er en behandlingsmodell som brukes både for psykiske lidelser og kroniske somatiske lidelser. Selv om en lidelse kan ha en konkret utløsende årsak, kan det være andre forhold som bidrar til å opprettholde plagene. Kognitiv terapi omfatter hele mennesket – det er en terapimodell som ser på hvordan ulike lidelser kan henge sammen med både kropp og sinn, og hvordan vi også kan bli fanget inn i atferdsmønstre som bidrar til å opprettholde plagene. Kognitiv terapi er en møteplass der mange ulike profesjoner kommer sammen for å hjelpe – med ulikt fokus – men der vi utfyller og kompletterer hverandre.

Påmelding // Gunstig priset, slik at alle kan delta!

Prisene øker med 500 kr for alle påmeldingskategorier 1. mars 2022.

Spørsmål og svar // Fikk du ikke svar? Send oss en e-post 🙂

Absolutt! Arrangementet vil arrangeres i henhold de til enhver tid gjeldende forskrifter og retningslinjer, nasjonale og lokale.
Ja, det gjør vi! 🙂 På livestream kan vi tilby 20% rabatt dersom tre eller flere bestiller sammen. Send oss en epost så legger vi dere inn samlet, med rabatt.
Det er mulig å melde seg av seminaret innen 10. mars og få innbetalt refundert. Ingen refusjon etter 10. mars
NMF legger ikke opp til felles rombestilling, og hver enkelt sørger derfor for eventuell overnatting selv. Det ligger flere hoteller i ulike prisklasser i nærheten av hotellet, blant annet
  • Comfort Xpress Youngstorget
  • Clarion Collection Hotel Folketeaterpassasjen
  • Clarion Hotel The Hub
Medlemmer av NMF har fast 20% rabatt på alle Nordic Choice-hotellene i Norden. Les mer og bestill hos Nordic Choice/LO favør.
Ja, spar 500,- ved påmelding før 1. mars 2022. Rabatten gjelder alle påmeldingskategorier, både fysisk og livestream.

Konferanselokale // Oslo Kongressenter, Youngsgate 11, Oslo

Kontakt oss // Vi hjelper deg gjerne!

E-post: kontor@manuell.no // Telefon: 22 60 14 00